Over Verloren of Gevonden.nl

Verloren of Gevonden.nl is in Nederland het eerste officiële grootschalige initiatief vanuit de overheid om te komen tot één centrale website, waarop verloren en gevonden voorwerpen openbaar worden gepubliceerd. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met alle gemeenten binnen de provincie Utrecht, de Politie Regio Utrecht en de gemeente Vlaardingen.

Hoeveel gemeenten doen mee?
Inmiddels publiceren meer dan 250 van de Nederlandse gemeenten hun gevonden voorwerpen op Verloren of Gevonden.nl. U kunt uw verloren voorwerp zoeken over alle gemeentegrenzen heen, zelfs als u niet weet waar u het kwijt raakte. Ook kunt u melding maken van een gevonden voorwerp, volgens het Burgerlijk Wetboek (art. 5) bent u dit zelfs verplicht. 

Mijn gemeente doet niet mee, wat nu?
U kunt via Verloren of Gevonden.nl gewoon melding maken van een gevonden of verloren voorwerp als uw gemeente nog niet meedoet. U kunt helaas niet op de website zoeken of uw verloren voorwerp reeds gevonden is, u moet contact opnemen met de gemeente om dit na te vragen.

Fiets kwijt?
Geruimde (gehandhaafde) fietsen van openbare plaatsen, veel voorkomend in (studenten) steden, worden door de deelnemende gemeenten ook op Verloren of Gevonden.nl geplaatst en kunnen eenvoudig worden teruggevonden. Bijna alle grote steden in Nederland doen mee aan dit initiatief van Stichting aanpak voertuigcriminaliteit (StAVC). Voorkom ergernis, heling en onnodige aangifte bij de politie of uw verzekeraar en haal uw fiets op in het Fietsdepot of AFAC van uw gemeente.