logo
Al meer dan 150.000 voorwerpen ​geregistreerd sinds 2012!

Over Verloren of Gevonden.nl

Verloren of Gevonden.nl is het eerste, officiële, grootschalige initiatief vanuit de overheid om te komen tot één centrale website, waarop gevonden voorwerpen openbaar worden gepubliceerd en verloren voorwerpen kunnen worden aangemeld. De website is ontstaan in samenwerking met Nederlandse gemeenten, de politie en fietsendepots. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 110.000 voorwerpen gemeld!

Veel gemeenten en grote successen

Inmiddels publiceren meer dan 250 Nederlandse gemeenten hun gevonden voorwerpen op Verloren of Gevonden.nl. Hierdoor kunnen voorwerpen worden gezocht op elke dag/tijdstip (24/7) én over alle gemeentegrenzen. Dankzij het groot aantal aangesloten gemeenten bij het landelijke initiatief, kunnen er grote successen worden behaald. Denk aan het retourneren van 62% van de gevonden voorwerpen bij de rechtmatige eigenaar!

Visie

De website, achterliggende applicatie én formulieren zijn ontwikkeld vanuit de gedachtegang om een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening aan burgers te bieden. Het gezamenlijk publiceren van verloren en gevonden voorwerpen, biedt burgers inzicht in één grote database van voorwerpen die gevonden zijn. Vooral dit laatste is uniek en daarmee onderscheidt Verloren of gevonden.nl zich van lokale en/of private websites voor verloren voorwerpen. Deze initiatieven bieden geen mogelijkheid om te voldoen aan art. 5 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat iedere burger verplicht is een gevonden voorwerp aan te melden bij zijn of haar gemeente. Op verlorenofgevonden.nl vindt u bovendien geen banners, reclame uitingen of advertenties.

Alle deelnemende gemeenten van deze website sluiten aan bij de gedachte dat het voor een burger niet meer uitmaakt in welke gemeente hij of zij iets heeft verloren of gevonden. Inmiddels hebben al meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zich bij dit initiatief aangesloten, zodat er steeds meer landelijke dekking ontstaat. Uiteraard geldt dit niet alleen voor gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld vervoersbedrijven en de NS die een wettelijke plicht hebben voor een dergelijke registratie.