Verloren of gevonden

Over Verloren of Gevonden.nl 

Verlorenofgevonden.nl is het eerste, officiële, grootschalige initiatief vanuit de overheid om te komen tot één centrale website, waarop gevonden voorwerpen openbaar worden gepubliceerd en verloren voorwerpen kunnen worden aangemeld. De website is ontstaan in samenwerking met Nederlandse gemeenten, de politie en fietsendepots. 

Inmiddels publiceren meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten hun gevonden voorwerpen op verlorenofgevonden.nl. Hierdoor kunnen voorwerpen worden gezocht op elke dag/tijdstip (24/7) én over alle gemeentegrenzen. Met als resultaat dat ruim 62% van de gevonden voorwerpen terugkomt bij de rechtmatige eigenaar!

Initiatiefnemers 

Om een betere dienstverlening naar de burger te realiseren, hebben we ruim 10 jaar geleden in nauwe samenwerking met een aantal grote gemeenten, Centrum Fietsdiefstal en Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit, het initiatief genomen om tot één landelijke website te komen. Een plek waar fietsen en voorwerpen worden gepubliceerd en eenvoudig kunnen worden teruggevonden.

In nauwe samenwerking met onze partners worden regelmatig nieuwe organisaties aangesloten. Hierdoor is verlorenofgevonden.nl het grootste landelijke platform voor verloren of gevonden voorwerpen. 

Ook voor jouw organisatie!

Ik wil aansluiten

278
organisaties

75.019
voorwerpen

Visie 

De website, achterliggende applicatie én formulieren zijn ontwikkeld vanuit de gedachtegang om een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening aan burgers te bieden. Het gezamenlijk publiceren van gehandhaafde fietsen en gevonden voorwerpen, biedt burgers inzicht in één grote database van voorwerpen die gevonden zijn. 
Vooral dit laatste is uniek en daarmee onderscheidt verlorenofgevonden.nl zich van lokale en/of private websites voor verloren voorwerpen. Deze initiatieven bieden geen mogelijkheid om te voldoen aan art. 5 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat iedere burger verplicht is een gevonden voorwerp aan te melden bij zijn of haar gemeente. Op verlorenofgevonden.nl vind je bovendien geen banners, reclame uitingen of advertenties.

 

Alle deelnemende organisaties van deze website sluiten aan bij de gedachte dat het voor jou als burger niet meer uitmaakt in welke gemeente of plaats je iets hebt verloren of gevonden. 

Inmiddels heeft al meer dan 80% van de Nederlandse gemeenten zich bij dit initiatief aangesloten, zodat er steeds meer landelijke dekking ontstaat. Uiteraard geldt dit niet alleen voor gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld vervoersbedrijven, festivals, hotels en andere organisaties die zorg dragen voor de afhandeling van verloren of gevonden voorwerpen.

Enkele aangesloten organisaties :

Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie
Aangesloten organisatie

U gebruikt een verouderde browser, update uw browser om een goed werkende website te krijgen.

×