Meld uw verloren of gevonden voorwerp

Bent u een voorwerp verloren of heeft u een voorwerp gevonden dan kunt u daarvan melding maken bij uw gemeente via deze website. Voor een verloren voorwerp is dit verstandig omdat een melding maken, liefst met foto, de kans op terugvinden vergroot. De verliezer wordt geadviseerd om zelf actief / regelmatig de website te raadplegen om na te gaan of het verloren voorwerp terecht is.

Een gevonden voorwerp melden bij uw gemeente is volgens het burgerlijk wetboek zelfs verplicht, u helpt hiermee niet alleen de rechtmatige eigenaar, maar kunt ook zelf rechtsgeldig eigenaar worden (let op hier zijn regels aan verbonden!).

Vul de plaatsnaam in kom er snel achter bij welke gemeente u melding kunt doen.
 
Meld uw voorwerp bij de gemeente