logo
Al meer dan 150.000 voorwerpen ​geregistreerd sinds 2012!

Gevonden voorwerpen

Ik heb iets gevonden; wat moet ik doen?

Het is verplicht een gevonden voorwerp te melden bij een gemeente (volgens het Burgerlijk Wetboek). Via verlorenofgevonden.nl kunt u melding maken van uw vondst. Het voorwerp wordt geregistreerd bij een gemeente. U helpt hiermee niet alleen de rechtmatige eigenaar, maar u kunt ook zelf rechtsgeldig eigenaar worden (let op: hier zijn regels aan verbonden).

Wie draagt de verantwoording voor gevonden (én verloren) voorwerpen?

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat alle Nederlandse gemeenten (en dus niet de politie) de verantwoording dragen voor de uitvoering van de taak ‘Zorgplicht onbeheerde zaken’, oftewel de registratie en het beheer van gevonden (én verloren) voorwerpen.

Wat zijn mijn rechten/plichten als vinder van een voorwerp?

U bent verplicht om zo snel mogelijk bij een gemeente melding te maken van uw vondst. Dit kan via verlorenofgevonden.nl; de melding wordt dan door de gemeente in behandeling genomen. U kunt het voorwerp thuis bewaren of bij de gemeente inleveren. Eventueel kunt u na een jaar eigenaar worden van het voorwerp.

Mag ik een gevonden voorwerp thuis bewaren?

Ja, u mag een voorwerp thuis bewaren. U bent verplicht goed voor het voorwerp te zorgen en het te melden. 

Wat moet ik doen met een gevonden ID?

Wanneer u een ID (paspoort, rijbewijs, ID kaart) heeft gevonden, bent u verplicht deze bij een gemeente in te leveren. Het is namelijk staatseigendom en mag niet thuis worden bewaard. U kunt een melding maken via verlorenofgevonden.nl.

Wat zegt het Burgerlijk Wetboek over gevonden voorwerpen?

Klik hier voor de volledige tekst van het Burgerlijk Wetboek.

Komen mijn persoonlijke gegevens op de website te staan?

Uw persoonlijke gegevens komen niet op de website. Deze zijn alleen bekend bij de gemeente waar u de melding heeft gemaakt heeft. 

FAQ categorieën: Verloren voorwerpen | Fietsen  Dieren  Voor gemeenten